Viltskyddsplantering – Plantera för viltet

Möt framtiden plantera för viltet och för mångfalden i odlingslandskapet 
Genom att plantera förbättras miljön för alla viltarter och utrymmet ökas för det jaktbara viltet.
En av grundreglerna vid plantering för viltet är släpp in solen och stäng ute vinden.

Att skapa öppna platser i en viltskyddsplantering är lika viktigt som det nödvändiga vinterskyddet mot snö och vind. Plantera även så att förbindelseleder mellan viltintressanta biotoper skapas. Sådana ledlinjer, eller spridningskorridorer som de också kallas, är viktiga element i landskapet.

Spännande viltvårdsväxter finns att köpa på plantskolan
Men att planera och genomföra en plantering för viltet kräver kunskaper, tid och tålamod och framför allt planering.

AgroJakt bistår gärna med detta samt förmedlar viltvårdsväxter såväl som viltattraktiva salixsorter. Ta kontakt för tips och råd via epost eller telefon.