Välkommen till AgroJakt

AgroJakt är ett företag med kunskaper och lång erfarenhet inom jakt- och viltförvaltning

Behöver du hjälp i din verksamhet rörande jakt- och viltvård, kontakta mig gärna via info@agrojakt.se eller telefon +46 (0)70-3833072.

Fältvilt – Rapphönan som vägvisare kommer ut den 21 oktober!

Om man tar hand om rapphönan
så tar fasanen hand om sig själv.

Boken Fältvilt är en sammanställning av de studier och den forskning som författarna tagit del av under mer än 40 år. Det har bland annat varit föreläsningar och möten med världsledande forskare från Österrike, Tyskland, Frankrike, Danmark och Game and Wildlife Conservation Trust (GWCT) i England och exkursioner inom och utom landet.

Författarna har också ingående följt vad som kommit från Lunds universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och andra högskolor i Sverige inom ämnesområdet. Denna kunskap och dessa erfarenheter har författarna utvecklat till praktiska åtgärder i det svenska jordbrukslandskapet.

Bokan kan beställas här.

Carl von Essen och Poul-Erik Jensen

Fältvilt av Carl von Essen och Poul-Erik Jensen