Viltförvaltning för lönsam viltvård

Dovhjortar i brunsten000001 kopia 1Behöver du en snabb insats eller ska vi tillsammans
bygga upp dina jaktmarker på lång sikt?

Kontakta mig så diskuterar vi ett upplägg som passar dig.

Kostnadsfri rådgivning

AgroJakt i samarbete med Länsstyrelsen Skåne finns nu möjlighet att få kostnadsfri rådgivning för den som är intresserad och behöver sådan hjälp. Upplägget är att vi går igenom markerna i fält och gör en sammanfattning över vad som kan stärka den biologisk mångfald på den enskilda gården.

Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne.

Anmälan och frågor kontakta info@agrojakt.se eller ring 070-3833072.

Viltvårdsplaner

För att en fastighet skall ge bättre jaktlig avkastning kan det vara lönsamt att upprätta en långsiktig plan att arbeta efter när det gäller inventering, avskjutning, viltvårdsarbete en så kallad viltvårdsplan.
Under årens lopp har AgroJakt utarbetat många viltvårdsplaner över både mindre och större gårdar. Mitt arbetsfält sträcker sig både inom och utom Sverige och det rör både små och stora fastigheter.

Viltanpassat jord- och skogsbruk

Med hänsyn till det extrema produktionslandskapet, kan viltet erbjudas bättre betingelser med hänsyn till föda och skydd.

Viltskyddsplanteringar

I det hårt brukade odlingslandskapet kan man förbättra möjligheterna för fältviltet genom att plantera skydd mot väder och vind som är ett sätt att skapa trivselplatser på för viltet och öka den biologiska mångfalden.

Viltvård Agrojakt

Viltanpassade trädor, skyddszoner och fokusarealer

Det finns möjligheter genom det miljöanpassade jordbruket att kompensera för viltet genom anläggande av viltåkrar och rätt skötsel med hänsyn till viltet.

Viltåkrar

Genom att anlägga viltåkrar kan man kompensera fodertillgången för allt vilt och även med rätt gröda skapa skydd.

Planterade bryn

Lähäckar som är rätt komponerade ger bättre odlingsbetingelser för lantbruket, skydd för fältviltet och fungerar som spridningskorridorer och ledlinjer.

Viltvatten

Att anlägga eller återskapa våtmarker är en nygammal idé som snabbt ger svar från viltet i området.

Viltskador och förebyggande åtgärder

Skador på grödor och skog orsakade av viltet kan avhjälpas genom planering och skadeförebyggande åtgärder.

Predatorkontroll

Genom viss efterhållning av kråkfåglar och predatorer skapar man grundförutsättningar för överlevnad för en hel del viltarter.