Viltåkerutsäde

Viltåkern – en del i den biologiska mångfalden

Viltåkrar bidrar till att skapa foder, skydd och kan bidra till att de viktiga ledlinjerna/spridningskorridorerna bevaras och förstärks i odlingslandskapet om de placeras rätt i landskapet. Utbudet av viltgrödor är stort av både blandningar och enskilda sorter.

Viltmästare sortimentet

Man kan med fördel använda sig av “Viltmästare sortimentet” som täcker in behovet för de flesta viltarter. Flera av dessa blandningar är fleråriga som innebär att man endast förnyar en sådan viltåker när attraktionskraften avtar eller när annan växtlighet flyttar in. Några av blandningarna ur “Viltmästarsortimentet” är anpassade till det man får lov att så på fokusarealerna.

Ladda ner pdf med mer information kring viltåkerutsäde – Råd & Tips från Viltmästaren.

>>>Till beställningsformuläret för utsäde>>>