Viltåkerutsäde

Nyhet – Viltmästarens Fältfågelfoder

Är ett helsvenskt foder med ingredienser odlade i Sverige. Fodret är enkelt att an­vända och finns i hanterbara förpackning­ar. Det är en ny foderblandning speciellt med smaklighet anpassad för fasaner och rapphöns men passar även andra fröätan­de fåglar. Fungerar fint i olika foderautomater. Beställ via formuläret nedan!

Viltåkern – en del i den biologiska mångfalden

Viltåkrar bidrar till att skapa foder, skydd och kan bidra till att de viktiga ledlinjerna/spridningskorridorerna bevaras och förstärks i odlingslandskapet om de placeras rätt i landskapet. Utbudet av viltgrödor är stort av både blandningar och enskilda sorter.

Viltmästare sortimentet

Man kan med fördel använda sig av ”Viltmästare sortimentet” som täcker in behovet för de flesta viltarter. Flera av dessa blandningar är fleråriga som innebär att man endast förnyar en sådan viltåker när attraktionskraften avtar eller när annan växtlighet flyttar in. Några av blandningarna ur ”Viltmästarsortimentet” är anpassade till det man får lov att så på fokusarealerna.

Ladda ner pdf med mer information kring viltåkerutsäde – Råd & Tips från Viltmästaren.

Senapskål (Utopia) snabbväxt och konkurrenskraftig

Nu är ett nytt intressant utsäde för viltåkerbruk på väg till vårt lager. Senapskål (Utopia) ger fint skydd och är räddningen i sista stund om allt annat har misslyckats. Kan sås ända till augusti. Klar för distribution inom kort. Bild nedan:

Viltåkerutsäde Utopia

Beställ fröerna direkt från AgroJakt

ViltåkerutsädePriser lämnas på förfrågan för blålucern, röd och vitklöver, olika vallgräs, spannmål, trindsäd och vallblandningar.

OBS! 2 och 5 kg förpackningar tillkommer per enskild sort 5 kr per 5 kg. Särvägning av exv. 1 kg+10kr per kg.

Alla priser är inklusive moms, frakt tillkommer.

Prislistan är uppdaterad 2023-02-20 .

Kunduppgifter

Fältfågelfoder

Är ett helsvenskt foder med ingredienser odlade i Sverige. Fodret är enkelt att an­vända och finns i hanterbara förpackning­ar. Det är en ny foderblandning speciellt med smaklighet anpassad för fasaner och rapphöns men passar även andra fröätan­de fåglar. Fungerar fint i olika foderautomater.
Innehåll: Vete, vit havre, svart havre, strimmig solros, krossat majs, hampa, bovete och biokol.
10 kg 150 kr, 20 kg 195 kr, 500 kg ca pris 5000 kr

Viltåkerutsäde

Flerårig och uthållig blandning som genom sin mångfald tilltalar klövvilt, småvilt och insekter.
1 kg förpackning 108 kr/kg

5 kg förpackning 98 kr
/kg
10 kg förpackning 88 kr/kg
En blandning ett eller flerårig som sås på våren. Den ger god fodertillgång och ett högväxande skydd med inslag av vitklöver.
1 kg förpackning 110 kr/kg

5 kg förpackning 99 kr/kg

10 kg förpackning 94 kr/kg


Ettårig blandning som ger en god foder tillgång och ett högväxande skydd.
1 kg förpackning 177 kr/kg

5 kg förpackning 163 kr/kg
En ett eller flerårig blandning för vårsådd som i viss mån även självsår sig. Gynnar pollinatörer och ger fältviltet ett bra skydd och foder och kan fungera som yngelbiotop för fältfågelkycklingar.
1 kg förpackning 208 kr/kg

5 kg förpackning 207 kr/kg
10 kg förpackning 194 kr/kg
Ger fint skydd och räddningen i sista stund om allt annat har misslyckats kan sås ända till augusti.
10 kg förpackning138 kr/kg
1 kg förpackning + 20 kr/kg.
Emmerald m.fl.
1 kg förp 57 kr/kg (tillkommer 20 kr per förp.)

2kg – 63 kr/kg
Inka Cale Klumprotsresistent
1 kg förp 220 kr/kg

2-5 kg 210 kr/kg
Ttillkommer 20 kr per förpackning.
Grüner Astera (endast obet.)
1 kg förp 159 kr/kg (tillkommer 20 kr per 1kg förpackning)
Flera sorter finns i sortimentet, ta kontakt före beställning!
187 kr/1kg
Ta kontakt före beställning!

Karlfälts blommande kantzon

Ettårig blommande kantzon med en mängd olika blommande växter som attraherar pollinerande insekter, humlor och bin samt ger foder och skydd åt fältviltet.

Oljeväxter

Klass 1, 55 kr/kg
Klass 2, 57 kr/kg
Klass 1, Accent m.fl

Nischgrödor mm

Rek 100g/10kg rent frö. Frp 100g, 200g
Puna
Kyros, Enemax en förp. Räcker till ca 0,5 ha