Föredrag och förläsningar om jakt och viltvård

Mina föredrag innehåller både föreläsning, diskussioner och bildvisning allt efter kundens önskemål.

Fasanjakt

Exempel på ämnesområden

Fällor och fällfångst
Fältvilt
Gäss och gåsjakt
Kronhjort förvaltning och jakt
Rapphöns i jordbrukslandskapet
Sträckvilt änder och gäss
Sälar och säljakt
Troféer och trofébedömning                                                                              

Vildsvin och vildsvinsförvaltning
Viltanpassat jord- och skogsbruk
Viltvård
Viltet som resurs (jaktturism m.m.)
Våtmarker och viltvatten

Priser för föredrag

Efter överenskommelse inför varje uppdrag.

Kontakta mig om ni vill lyssna till en kunnig och engagerad föredragshållare.