Beställ viltåkerutsäde

Vi reviderar prislistan inför 2020, så vissa ändringar kan ske.

Priser lämnas på förfrågan för blålucern, röd och vitklöver, olika vallgräs, spannmål, trindsäd och vallblandningar.

OBS! 2 och 5 kg förpackningar tillkommer per enskild sort 5 kr per 5 kg. Särvägning av exv. 1 kg+10kr per kg.

Alla priser är inklusive moms, frakt tillkommer.

Prislistan är uppdaterad 2020-02.

Kunduppgifter

Viltåkerutsäde

Flerårig och uthållig blandning som genom sin mångfald tilltalar klövvilt, småvilt och insekter.
1 kg förpackning 86 kr/kg

5 kg förpackning 80 kr
/kg
10 kg förpackning 74 kr/kg
En blandning som sås på våren. Den ger god fodertillgång och ett högväxande skydd med inslag av vitklöver.
1 kg förpackning 81 kr/kg

5 kg förpackning 75 kr/kg

10 kg förpackning 69 kr/kg


Ettårig blandning som ger en god foder tillgång och ett högväxande skydd.
1 kg förpackning 150 kr/kg

5 kg förpackning 144 kr/kg
En ett eller flerårig blandning för vårsådd som i viss mån även självsår sig. Gynnar pollinatörer och ger fältviltet ett bra skydd och foder och kan fungera som yngelbiotop för fältfågelkycklingar.
1 kg förpackning 187 kr/kg

5 kg förpackning 180 kr/kg
Inka Cale Klumprotsresistent
1 kg förp 216 kr/kg (tillkommer 20 kr per förpackning)

2-5 kg 216 kr/kg
Grüner Angeliter (endast obet.)
1 kg förp 193 kr/kg (tillkommer 20 kr per 1kg förpackning)

2-5 kg 193 kr
/kg
Flera sorter finns i sortimentet, ta kontakt före beställning!
Ta kontakt för beställning.
Ta kontakt före beställning

Karlfälts blommande kantzon

Ettårig blommande kantzon med en mängd olika blommande växter som attraherar pollinerande insekter, humlor och bin samt ger foder och skydd åt fältviltet.

Oljeväxter

Emerald
Klass 1, Colonell m.fl
Klass 2, Dacapo m.fl
Klass 1, Accent m.fl
Klass 2, Maxi m.fl

Nischgrödor mm

Rek 100g/10kg rent frö. Frp 100g, 200g
Puna
Kyros, Enemax en förp. Räcker till ca 0,5 ha