Kurser i viltvård

Rapphönsdagar 2018

AgroJakt, Jägareförbundet Skåne och Länsstyrelsen Skåne arrangerar tillsammans två rapphönsdagar på olika platser i Skåne. Kursdagen är kostnadsfri men man får betala för den förtäring som bjuds under dagen.

Kursdagen innehåller intressanta föredrag om rapphönsbiotoper, viltvård för rapphöns, det historiska landskapet och en lite exkursion i fält.

Ladda ner programmet och mer information:

Den 5 mars rapphönsdag Barsebäck/Löddesborg, pdf 0,5 MB

Den 7 mars rapphönsdag Rinkaby, pdf 0,5 MB