Beställ viltåkerutsäde

Priser lämnas på förfrågan för blålucern, röd och vitklöver, olika vallgräs, spannmål, trindsäd och vallblandningar!

OBS! 2 och 5 kg förpackningar tillkommer per enskild sort 5 kr per 5 kg. Särvägning av exv. 1 kg+10kr per kg.

Alla priser är inklusive moms, frakt tillkommer.

Prislistan är uppdaterad 2018-01

Kunduppgifter

Oljeväxter

Emerald
Klass 1, Colonell m.fl
Klass 2, Dacapo m.fl
Klass 1, Accent m.fl
Klass 2, Maxi m.fl

Nischgrödor mm

Rek 100g/10kg rent frö. Frp 100g, 200g
Puna
Kyros, Enemax en förp. Räcker till ca 0,5 ha

Viltåkerutsäde

5 och 10 kg förpackningar. Flerårig och uthållig blandning som genom sin mångfald tilltalar klövvilt, småvilt och 10% insekter.
5 och 10 kg förpackningar. En blandning som sås på våren. Den ger god fodertillgång och ett högväxande skydd med inslag av vitklöver.
1 och 5 kg förpackningar. Ettårig blandning som ger en god foder tillgång och ett högtväxande skydd.
Siesta 1 kg förpackningar + 5 kr/kg. En flerårig blandning av lågvuxna gräs som kräver minimal skötsel och kan användas på slänter, utmed skogsvägar, diken och på hyggesfläckar.
Inka Cale Klumprotsresistent (1 kg förp 219 kr/kg) (2-5 kg 214 kr/kg)
Grüner Angeliter (endast obet.) (1 kg förp 185 kr/kg) (2-5 kg 180 kr/kg)
Ta kontakt före beställning
Ta kontakt för beställning.
Ta kontakt före beställning
Ta kontakt före beställning